Nazywam się Katarzyna Kozak. Jestem psychologiem, psychoonkologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Terapia poznawczo-behawioralna wychodzi z założenia, że nasze emocje oraz sposób, w jaki funkcjonujemy zależą m.in. od naszych myśli oraz tego, w jaki sposób interpretujemy rzeczywistość i jakie znaczenia nadajemy temu, co się wokół dzieje. Nie ma jednak jednego wzorca, który określałby, jak powinniśmy myśleć – wszystko zależy od konkretnej osoby – tego kim jest, jakie ma wartości, osobowość i w jakim miejscu swojego życia się znajduje. I to jest dla mnie najbardziej fascynujące w moim zawodzie – podążanie za każdym człowiekiem, jego słowami, myślami i emocjami, towarzyszenie mu w odkrywaniu źródeł jego trudności i poszukiwaniu tego, co dla niego optymalne, aby czuł się dobrze sam ze sobą i mógł radzić sobie z problemami. Obszary mojej pracy to psychoterapia, wspieranie pacjentów chorych onkologicznie oraz ich rodzin, psychoedukacja oraz poradnictwo psychologiczne.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTTPB.